Skladový program SAVARIN

SLEDOVÁNÍ ZÁSOB, KALKULOVÁNÍ POKRMŮ A VYTVÁŘENÍ MANAŽERSKÝCH SESTAV

Skladový program

Skladový program určený pro sledování zásob skladu, kalkulování pokrmů a vytváření manažerských sestav v gastronomických zařízeních.

Základní informace

 • sledování pohybu zboží a surovin na střediscích (hlavní sklad, výčep, bar, kuchyně apod.)
 • vytváření manažerských sestav pro výsledky hospodaření
 • receptury jsou jednou ze základních funkcí aplikace, která slouží k tvorbě kalkulací jídel, případně nápojů.
 • pohyby zboží a surovin se provádí zápisem dokladu, který lze uložit jako koncept a dokončit později
 • přístup do jednotlivých modulů programu je řízen právy uživatele
 • tiskové sestavy a statistiky lze tisknout nebo prohlížet v náhledu
 • skladové karty středisek jsou vedeny v průměrných nákupních cenách (tzv. vážený průměr)
 • stav skladových zásob je možné na prodejních střediscích (bar, vinárna apod.) vyčíslovat v prodejních cenách, které lze nastavovat střediskově
 • rychlé zobrazení aktuálních stavů, stejně i průběžný stav skladových karet
 • provádění inventur (položkově) a vyčíslení rozdílů (položkově i korunově). inventury jednotlivých středisek jsou na sobě navzájem nezávislé a lze je tak provádět v libovolném období
 • flexibilní přepínání DPH dle období pořízení dokladu
 • je možné vést Pokladní deník, který umožňuje evidovat tržby, přijaté a vydané finanční prostředky a tisknout pokladní doklady

Import dodacích listů Makro a Bidfood

Poslední verze skladového programu Vám umožní snadný a rychlý import dodacích listů od Makro a Bidfood. Tato verze byla navržena a otestována tak, aby samotný import vyžadoval co nejméně kroků a vedl uživatele přímo k úkonům, které chybějí k úspěšnému importu.

Dodací listy Makro

O dodací listy v elektronické podobě (formát CSV) můžete požádat přes službu M-objednávka, přes svého obchodního zástupce nebo osobně na recepci/pultu partnerů v Makru. CSV se musí aktivovat pro každou registraci. Po aktivaci obdrží zákazník CSV za 10 dní zpátky a následně pak po každé fakturaci, zpravidla do 2 hodin od fakturace.

Dodací listy Bidfood

Je třeba zavolat na CALL centrum nebo kontaktovat obchodního zástupce, aby zařídili zasílání XML souborů s fakturami/ dodacími listy. Přes e-shop to zatím nejde.

Jakmile Vám budou doručovány dodací listy/ faktury, ukládejte si je do Vámi zvolené respektive vytvořené složky. Tu si pak nastavíte v SW SAVARIN při prvním importu a SW si to nastavení bude pamatovat.

Pokud máte o tuto funkci zájem, napište nám prosím na servis@vectron.cz Rádi vám zajistíme aktualizaci vámi používaného skladového programu na nejnovější verzi.

Technická data

Program určený pro sledování zásob skladu
Kalkulování pokrmů
Vytváření manažerských sestav v gastronomických zařízeních
Import dodacích listů MAKRO
Import dodacích listů BIDFOOD
Alergeny (verze 3.0.1. a novější)