Hotelové systémy a PMS - certifikované napojení

PRAKTICKY NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

Interface - Hotelové systémy a PMS

Vectron POS má otevřené a jasně zdokumentované komunikační rozhraní. Nabízíme řadu provozem prověřených a certifikovaných napojení. Níže jsou uvedeny příklady hotelových software a PMS (Property Management Systems) od předních dodavatelů, se kterými dokážeme propojit pokladny Vectron. Věříme, že společně najdeme dokonalé řešení právě pro váš hotel.

 

Certifikované rozhraní
Nabízíme a podporujeme plně funkční rozhraní na PMS Micros Fidelio & Opera, Protel, Mews, Amadeus a další.
Rozhraní Vectron je funkční na Micros Fidelio Suite od verze 8.9.4.x, na Micros Opera ver 5.0.02.03 a vyšší. Podobně podporujeme rozhraní na Protel a Amadeus v případě jejich aktuálních verzí.

Interface – mezi pokladnami a hotelovým SW – je kompletní, se všemi funkcemi pro fungování a kontrolu velkého moderního provozu. Rozhraní pokladen umožňuje veškeré standardní operace, jako například odesílání účtu na hotelový pokoj zákazníka, odesílání informace o každé provedené transakci, ukončení transakce všemi druhy plateb (cash, karta, hotel, různé valuty, voucher, faktura atd.)

Další funkce – možnosti konfigurace:

  • nastavit různá odbytová střediska (RevenueCenter) na každé jednotlivé pokladně Vectron
  • dle provozu, konfigurovat skupiny položek a jejich následné párování do PMS
  • podobně jako na pokladně Micros lze využívat plateb na Paymaster
  • veškerá komunikace je na obou stranách zapisovaná do logu pro případnou kontrolu

Možnost komunikace s dalšími systémy Oracle Hospitality, Protel "booking engine" a optimalizace revenue, Amadeus Hospitality & Hotel Distribution Services nebo i jinými systémy: řízení restaurací, telefonní systémy s tarifikací tele hovorů, systémy placené TV. Kompatibilita i s celosvětovými rezervačními systémy, jako Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan a mnoha dalšími.

Vectron má v současnosti tisíce úspěšných instalací nejen v zahraničí, ale i České republice s českou lokalizací.
 

Vybrané interface na PMS a hotelové software.