Vectron Školení

Instalace a zaškolení obsluhy

Používejte pokladní systém správně!

Podpora a školení je nedílnou součástí úspěšné instalace a je podmínkou pro dlouhodobé, spokojené používání systému a příslušenství. Naši servisní technici a konzultanti mají dlouhodobou zkušenost z oboru pohostinství a gastronomie.

Pro uživatele pokladních systémů Vectron jsou připraveny následující školící programy. Programy mohou být připraveny i individuálně pro specifické potřeby právě vašeho provozu.

A. Základní kurz

Intenzivní kurz zaměřující se na základní funkce a používání systému Vectron. Obsah kurzu je stejný, jako zaškolení v závislosti na pořízení systému Vectron.

Délka kurzu je 4 hodiny, max. počet účastníků je 5.

B. Kurz pro pokročilé 1

1. STUPEŇ - pro personál
Kurz je určen pro personál, který chce vědět více o systému, ale má omezené možnosti změn.

2. STUPEŇ - pro provozní (vedoucí směny, provozu)
Kurz je určen zejména pro management provozu. Personál má vyšší přístupová práva a zodpovědnost. Uzavírají směnu, mají práva pro zadávání základních dat a dílčích vyúčtování a omezené právo provádět storna a jiné systémové úpravy.

3. STUPEŇ - pro vedoucí provozu, ředitele a vlastníky
Kurz je určen zejména pro nejvyšší management. Tyto osoby mají většinou neomezený přístup. Přístupová práva a zodpovědnost jsou totální. Uzavírají směnu, mají práva pro zadávání základních dat, kalkulací, provádí veškerá vyúčtování a mají neomezené právo provádět storna a jiné systémové úpravy.

C. Kurz pro pokročilé 2

1. STUPEŇ - pro personál
Kurz je určen pro personál, který je zkušeným uživatelem, chce vědět více o systému, má zvýšená přístupová práva a je
schopen řešit provozní situace na základě omezené možnosti změn.

2. STUPEŇ - pro provozní (vedoucí směny, provozu)
Kurz je určen zejména pro management provozu, který má zkušenost se systémem Vectron a bude mít zodpovědnost za sledování určitých statistických dat a výkonnost provozu. Personál má vyšší přístupová práva a zodpovědnost, bude objednávat u dodavatelů v závislosti na vstupních a výstupních datech systému.

3. STUPEŇ - pro vedoucí provozu, ředitele a vlastníky
Kurz je určen zejména pro nejvyšší management. Tyto osoby mají většinou neomezený přístup. Přístupová práva a zodpovědnost jsou totální. Na této úrovni je potřeba sledovat veškerá statistická, účetní data, stejně tak i analyzovat provozní parametry.

D. Kurz pro IT managery

Kurz je určen pro personál, který má vysoká, zejména technická, vstupní práva. Jejich funkce ve firmě je většinou na úrovní IT managera apod. Jejich zkušenost s Vectron SW je na vysoké úrovni stejně jako i zdatnost při používání různých jiných provozních technologií (zejména PC a příslušných periferií). Většinou jsou to i osoby, které zodpovídají za firemní software, alternativě participují při vývoji vlastních softwarových aplikací. Předpokládá se i alespoň základní znalost Vectron Commander a/nebo skladového hospodářství firmy.

E. Vectron Commander 6, 7 - základní kurz

Pro provozní (vedoucí směny, provozu)
Kurz je určen zejména pro management provozu. Personál má vyšší přístupová práva a zodpovědnost. Uzavírají směnu, mají práva pro zadávání základních dat a dílčích vyúčtování a omezené právo akreditovat storna a jiné systémové úpravy.

F. Pro vedoucí provozu, ředitele a vlastníky

Kurz je určen zejména pro nejvyšší management. Tyto osoby mají většinou neomezený přístup alternativa skoro neomezený. Přístupová práva a zodpovědnost jsou totální. Uzavírají směnu, mají práva pro zadávání základních dat a kalkulací, provádí veškerá vyúčtování a mají neomezené právo akreditovat storna a jiné systémové úpravy.

G. Vectron Commander 6, 7 - pro pokročilé

Kurz je určen pro personál, který má vysoká, zejména technická, vstupní práva. Jejich funkce ve firmě je většinou na úrovni IT managera apod. Jejich zkušenost s Vectron systémy je na vysoké úrovni, stejně tak i zdatnost při používání různých jiných provozních technologií (zejména PC a příslušné periférie). Většinou jsou to i osoby, které zodpovídají i za firemní software alternativa vývoj vlastních softwarových aplikací. Předpokládá se absolvování základní kurzu Vectron Commander.
(Kurz je určen i pro ředitele provozů a vlastníky firem. V těchto případech je kurz koncipován na individuální bázi.)