myFiskal

VECTRON POKLADNÍ SYSTÉM SPLŇUJE POŽADAVKY EET

EET Elektronická Evidence Tržeb

EET - princip - každá platba v hotovosti je evidovaná. Zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Obchodník nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.

Evidovanou tržbou je jakákoliv platba uskutečněná prostřednictvím

  • hotovosti,
  • bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
  • šeku, směnky nebo jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení mající charakter obdobný zmíněným prostředkům placení

a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o EET.

Vectron garantuje fungování pokladních systémů dle platného zákona o EET včetně případných změn.

Vectron upozorňuje zákazníky

Zkontrolujte včas platnost vašeho EET certifikátu, ten platí pouze 3 roky.  Do konce letošního roku a začátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. Vydání nového certifikátu je bezplatné.