Překonfigurování EET zdarma

Nabízíme Vám bezplatnou změnu nastavení vašich pokladen, tak aby se po dobu přerušení evidence neodesílala žádná data.

Přerušení EET

1. Co k tomu potřebujeme? 

  • Vyplňte prosím Kontaktní formulář. Do poznámky napište „Žádost o dočasné přerušení EET“, nezapomeňte vyplnit kontaktní informace a zodpovědnou osobu
  • Vaši písemnou žádost můžete poslat také poslat emailem na servis@vectron.cz
    Návrh textu: Žádáme o  změnu nastavení pokladny Vectron, tedy dočasné přerušení naší elektronické evidence tržeb.
  • Budeme Vás kontaktovat na uvedené tel číslo nebo email.

Po obdržení vyplněného formuláře Vás bude kontaktovat zástupce Vectron servis.

2. Všeobecné informace o přerušení EET

Vládní ustanovení - nejčastější dotazy - otázky a odpovědi

    Podnikatelé spadající do prvních dvou vln EET smí přistoupit k přerušení své dosavadní elektronické evidence tržeb anebo jsou povinni tak učinit?

Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2019 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu, nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Pokud podnikatel evidovat tržby chce, samozřejmě může dále v evidenci tržeb pokračovat dobrovolně i po dobu nouzového stavu a po dobu 3 měsíců od ukončení nouzového stavu, bude však evidovat zcela na dobrovolné bázi nad rámec jeho povinnosti.

    Co znamená pozastavení EET?

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav. V rámci vyhlášeného nouzového stavu je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad do oblasti podnikání. Tyto negativní dopady spočívají jednak přímo v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti přijmout opatření, která provoz podnikatelské činnosti mohou ztížit či výrazně omezit. Po dobu trvání nouzového stavu může být pro poplatníky, kteří již tržby evidují, obtížné zajistit výkon evidenční povinnosti (např. z na evidenci tržeb připravují, kdy je z důvodu nouzového omezena činnost provozoven dodavatelů pokladních zařízení. Též ze strany Finanční správy je na poplatníky apelováno, aby po dobu trvání nouzového stavu omezili návštěvu finančního úřadu za účelem převzetí autentizačních údajů či bloků účtenek.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k legislativnímu řešení spočívající v předložení návrhu zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Na základě tohoto návrhu dochází k pozastavení povinností poplatníků, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, a to následovně:

Do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Cílem navrhovaného opatření je omezit administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu. Důvodem prodloužení výjimky pro evidenční povinnost o další 3 měsíce je poskytnout poplatníkům dostatečný čas na přípravu na opětovné zahájení evidence tržeb, a také na její zahájení u poplatníků, kteří doposud povinnost evidovat tržby neměli. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset po tuto dobu evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Zdroj: www.eltrzby.cz

Zavolejte nám!

Kontaktujte nás pondělí - pátek od 9:00 - 17:00 na čísle: 603 182 188, email:  info@vectron.cz

Kontaktní formulář

Vyplňte laskavě kontaktní formulář a my se vám ozveme v nejbližší možné době.

Kontaktní formulář