Média

Změna zákona o DPH | Doplňující zákon k EET - snížení daně v oblasti stravovacích služeb
EET zákon | Zákon o evidenci tržeb ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou
Gastro a Hotel 03-04/ 2015 | Myslete včas na EET
Technologie - Hotely 02-03/ 2015 | Jsme připraveni na EET
Svět Obchodu 03-04/ 2015 | Pokladní systémy
Svět Obchodu 03-04/ 2015 | Tržby on-line
EET zákon verze 4 | Zákon o ET v poslední verzi po připomínkové fázi
EET v kostce | Základní informace o tom, co vlastně EET je a koho se týká.
EET - 7 největších pověr | O možném dopadu zákona o elektronické evienci tržeb se množí spousta spekulací...
Tisková zpráva AMSP ČR | Kompletní tisková zpráva AMSP ČR z 16.12.2014
Výsledky průzkumu AMSP ČR | Zmapování vybavenosti drobných podnikatelů pokladnami a jejich názorů na EET
Prezentace S.Hornochové | Prezentace EET Simony Hornochové, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Máte dotaz?