Tisková konference

1.10.2015 - Konference o elektronické evidenci tržeb

Elektronická evidence tržeb
Zkrácená verze prezentace Simony Hornochové, náměstkyně ministra financí pro daně a cla (Informace aktuální ke dni 01.10.2015)


  Fázování vstupu do evidence
 • 1.fáze – stravovací a ubytovací služby (HoReCa) nejdříve 1.8.2016
 • 2. fáze – maloobchod a velkoobchod nejdříve 1.11.2016
 • 3. fáze – postupně další obory s významným podílem hotovostních transakcí
  Proč postupně?
 • rozložení nástupu povinných subjektů (registrace do systému)
 • rozložení poptávky po software/zařízení pro povinné subjekty
 • postupný náběh zatížení IT systému evidence tržeb
  Harmonogram
 • V reakci na okolnosti přijímání zákona navrženo prodloužení doby mezi publikací ve Sbírce zákonů a účinností na 7 měsíců
 • Registrace podnikatelů (postupně od 2. čtvrtletí 2016) přidělování autentizačních údajů
 • Testování pro podnikatele (1‐2 měsíce před začátkem)
 • Začátek evidence (postupně od druhé poloviny roku 2016)
 • POZOR! Může se měnit v závislosti na projednání zákona Parlamentem
Snížení DPH a jednodušší administrace DPH

Součástí návrhu zákona je snížení DPH pro stravovací služby (kromě alkoholických nápojů) z 21 % na 15 %

  Redukce administrativy ohledně DPH:
 • odpadne rozlišování konzumace v restauraci vs. „take away“
 • odpadne řešení zdanění stravování v rámci ubytovací služby
 • Dodatečné prostředky pro podnikatele, které je možno využít na úhradu nákladů či snížení ceny pro zákazníka
  Další podpora pro podnikatele
 • Sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby 5 000 Kč
 • Zároveň lze uplatnit náklady na evidenci jako daňově uznatelné
 • Závazné posouzení správcem daně, zda konkrétní tržba podléhá evidenci – jistota pro podnikatele
 • Kontaktní místo pro věcné dotazy i „help desk“ pro vývojáře IT řešení
 • Informační web www.e-trzby.cz

Kontaktní formulář

Máte nějaké další dotazy k tomuto produktu nebo službě? Zavolejte nám, nebo nás kontaktujte pomocí následujícího formuláře. Děkujeme!

  Pole označená*je nutné vyplnit pro odeslání vašeho dotazu/zprávy.

  Máte dotaz?