Mobilní pokladna

10 důvodů proč Vectron

Pokladna nezávislá na on-line spojení na server nebo PC

Mnoho pokladních systémů na bázi PC má tu vlastnost, že pokladny nutně pro svojí funkci vyžadují on-line spojení na server. Na tomto serveru v podstatě probíhají veškeré pokladní operace. Při jakémkoli přerušení komunikace mezi pokladnou a serverem je pokladna NEFUNKČNÍ. Pokladny Vectron jsou na serveru naprosto nezávislé a v případě, že je PC v kanceláři mimo provoz, není funkčnost pokladen nijak zpomalena či jinak ohrožena. Jednoduše řečeno: Pokladny Vectron pro svou funkci žádný server nebo PC v kanceláři nepotřebují!

Práce s recepturami a skladovými položkami při současné funkci pokladen

Pokladny Vectron ke svému fungování nevyžadují on-line spojení na server či PC, kde se nacházejí skladové položky, jejich receptury a marže. To umožňuje s těmito položkami plnohodnotně pracovat i za plného nasazení pokladního systému, na rozdíl od mnohých PC systémů, které spojení na tyto položky vyžadují a tím možnost práce s nimi současně za chodu pokladen neumožňují.

Řešení provozních situací na lokální pokladně

Řešení situací jako např. storno namarkovaných položek, vrácení zboží apod. se odehrává v lokální pokladně a ne on-line na serveru v kanceláři. Na rozdíl od mnoha PC systémů, kde je tato komunikace nutná, nemůže dojít k jejímu zpomalení či zahlcení. U systému, který tuto komunikaci vyžaduje i pro každé namarkování, dochází k „ řazení objednávek do fronty“, následně k jejich zpožďování a dokonce k jejich ztrátě.

Řešení situací na lokální pokladně bez nutnosti přístupu k manažerskému PC

Operace jako vyvolání účtu apod. lze provádět na lokální pokladně a není nutný zásah do programu pomocí PC v kanceláři manažera nebo majitele. Proto není nutná neustálá přítomnost autorizovaného manažera nebo jeho přístup do kanceláře kde se nachází PC s daty, které jsou určeny pouze pro majitele.

Díky vysoké stabilitě provozu pokladny věrohodnost dat

Díky výše zmíněným vlastnostem systému Vectron nedochází ke ztrátám objednávek, zákazník nečeká na objednávku, která však na místo určení nedorazila a data o prodeji ať ve formě finanční nebo seznamu zboží jsou naprosto odpovídající skutečnosti a jsou věrohodná.

Možnost oddělené instalace pokladního systému a skladového hospodářství

Pokladní systém Vectron umožňuje zákazníkovi kompletně oddělit místo instalace vlastního pokladního systému a programů Vectron Commander a skladového hospodářství. Mnohé PC systémy toto oddělení díky nutnosti komunikace pokladen na server vůbec neumožňují. Komunikace mezi pokladnami může probíhat po telefonní lince nebo v případě oddělení skladového programu např. e-mailem. System tím není nijak zpomalen či jinak limitován.

Nezávislost pokladen, programu Commander a skladového hospodářství

V praxi pokladní systém Vectron funguje tak, že na pokladnách markuje obsluha, v programu Commander manager připravuje změny nastavení pokladen, výběrových oken na pokladně, práva obsluhy apod. Ve stejném čase připravuje kalkulantka nové zboží, včetně kalkulací, nákupních a prodejních cen do programu skladového hospodářství. Tyto všechny činnosti jsou na sobě nezávislé a lze je provádět na více pracovištích a za plného provozu pokladen. Pokud je kterýkoli z těchto pracovníků se svou prací hotov, jednoduše pošle změny do pokladen, za provozu!

Individuální udělování pravomocí obsluze systému

V pokladním systému Vectron se nepřidělují pravá obsluze na základě již hotových skupin oprávnění, ale iniciálně každé obsluze můžeme povolit či zakázat provádět jakékoli funkce pokladního systému, programu Commander a skladového hospodářství. Díky tomu lze snadněji zpřístupnit manažerské počítače obsluze, která má za úkol s těmito pracovat, ale jsme schopni individuálně omezit funkce a přístupy do oblastí určených např. pouze majiteli.

Individuální úpravy programu a vytváření funkcí dle požadavku provozu a zákazníka

Program VPOS v pokladnách Vectron umožňuje společně se zákazníkem nastavit pokladny individuálně na základě potřeb provozu. Protože každý provoz je trochu odlišný, můžeme přizpůsobit anebo zavést řadu nových funkcí, které danému provozu přinesou urychlení markování a pokladních operací. Ať už proto, že obsluze určité postupy vyhovují nebo je původní systém vůbec neumožňoval.

Příkladem jsou tzv. „Makro funkce“. Pod jedno tlačítko můžeme naprogramovat řadu kroků, které program provede po jeho zmačknutí. Tím výrazně zjednodušujeme obsluze práci se systémem a zabraňujeme možným chybným postupům.

Vectron není spotřební technologie, Vectron pokladny nejsou PC

Na rozdíl od pokladních systému bázovaných na PC, neběží v pokladnách Vectron žádný operační systém typu Windows nebo Linux. To znamená, že všechny známé i neznámé problémy jmenovaných operačních systémů pokladny Vectron neznají! Pokladny Vectron můžete kdykoliv „tvrdým resetem“ vypnout a znovu zapnout, jejich start trvá několik sekund. Nikdy neztratíte žádná data.

V pokladnách Vectron není žádná pohyblivá součástka a nemají ani žádný ventilátor,který neustále nasává okolní prach a mastnotu běžnou v restauračních provozech. Co se nepohybuje, se nemůže zastavit! Popsané vlastnosti jsou důvodem zcela odlišné stability pokladen Vectron.

Pokladna na principu PC umí přehrávat video, umí Vás připojit na internet k Vašemu vyhledávači, umí zpracovat Vaše fotografie z dovolené, můžete si na ní zahrát hru a k tomu umí spustit pokladní program a jeho pomocí namarkovat objednávku do kuchyně nebo prodat gyros v rychlém občerstvení. Kromě namarkování, jsou ale všechny předešlé funkce a možnosti pro běžný provoz poněkud zbytečné. Vyjmenované funkce PC pokladen zabezpečuje operační systém, bez kterého je PC pokladna nefunkční. Jeho prostá instalace má velikost i 3 GB. Jakýkoliv problém tohoto obrovského operačního systému se stává problémem pokladny a tudíž problémem celého provozu. Součástí pokladny Vectron je pokladní program který má velikost cca 3 MB. To je asi 1000 krát méně! Tento program zabezpečuje veškeré pokladní funkce a umožňuje dodavateli pokladního systému nastavit pokladny a jejich funkce přesně podle přání zákazníka.

Kontaktní formulář

Máte nějaké další dotazy k tomuto produktu nebo službě? Zavolejte nám, nebo nás kontaktujte pomocí následujícího formuláře. Děkujeme!

    Pole označená*je nutné vyplnit pro odeslání vašeho dotazu/zprávy.

    Máte dotaz?